Polityka

Rada Gminy
Gremium to reprezentuje mieszkańców miasta. Ustanawia zasady administrowania, wydaje ważne uchwały, kontroluje budżet i nadzoruje administrację. Tym samym Rada Gminy reprezentuje i decyduje o społecznych, gospodarczych i kulturalnych interesach miasta. Do tego gremium należy 40 radnych miasta. Przewodniczącym jest Nadburmistrz. Germium to wybierane jest co pięć lat i obraduje w Ratuszu z reguły raz w miesiącu.

Dalsze informacje

Młodzieżowa Rada Gminy
Od 1998 r. działa w Heilbronnie Młodzieżowa Rada Gminy. Na dwa lata wybieranych jest 10 dziewcząt i chłopców w wieku 14 do 18 lat chcących wstawić się za interesami młodzieży w Heilbronnie. Posiedzenia odbywające się z reguły co miesiąc są najczęściej publiczne i można brać w nich udział.

Dalsze informacje

Rada dzielnicowa
W każdej dzielnicy miasta istnieje rada dzielnicowa z dziesięcioma członkami, która doradza Radzie Gminy i Urzędowi Miasta w ważnych sprawach dzielnicy. Członkowie wybierani są przez Radę Gminy po każdych wyborach samorządowych odpowiednio do wyniku w dzielnicy miasta.

Rada ds. Partycypacji i Integracji
W skład Rady ds. Partycypacji i Integracji Heilbronnu wchodzi łącznie 20 członków, w tym siedem przedstawicieli Rady Gminy i 13 kompetentnych mieszkańców posiadających tło migracyjne. To gremium stara się od 2008 r. o poprawę partycypacji i integracji mieszkańców Heilbronnu wywodzących się z różnych kręgów kulturowych. Z reguły rada spotyka się na trzech posiedzeniach na rok i pracuje w różnych grupach roboczych. Dział Partycypacji i Integracji jest jednostką prowadzącą Radę.