Politika

Belediye Meclisi
Encümen kentin vatandaşlarını temsil etmektedir. Yönetim ilkelerini kararlaştırır, önemli kararlar alır, bütçeyi kontrol eder ve yönetimi kontrol altında tutar. Böylece belediye meclisi, kentin sosyal, ekonomik ve kültürel çıkarlarını temsil etmektedir. Encümende 40 kadın ve erkek belediye meclis üyesi mevcuttur. Başkanlığını büyükşehir belediye başkanı yapmaktadır. Encümen beş yılda bir seçilip genellikle ayda bir kez belediye binasında toplanır

Daha fazla bilgi

Gençlik Belediye Meclisi
1998 yılından beri Heilbronn’un kendi gençlik belediye meclisi mevcuttur. Heilbronn’da gençlerin çıkarlarını destekleyen 14 ile 18 yaş arası kız ve erkek 20 çocuk iki yıllığına seçilir. Genellikle aylık olarak yapılan toplantılar çoğunlukla herkese açıktır ve ziyaret edilebilir.

Daha fazla bilgi

Bölge Konseyleri
Her semtin on üyesi olmak üzere bir Bölge Konseyi mevcuttur. Bunlar Belediye Meclisini ve yönetimi semtin önemli meseleleri hakkında bilgilendirir. Üyeleri Belediye Meclisi tarafından her belediye seçiminden sonra semtlerdeki sonuçlara göre seçilir.

Katılım ve Entegrasyon Konseyi
Heilbronn Katılım ve Entegrasyon Konseyi’nin toplam 20 üyesi mevcuttur. Bunların arasında 7 temsilci Belediye Meclisindendir ve 13‘ü tecrübeli göçmen öyküsü olan vatandaşlardır. Encümen 2008 yılından beri farklı kültür çevresinden gelen Heilbronnlu vatandaşların katılımı ve entegrasyonu konusunun geliştirilmesiyle ilgilenmektedir. Konsey genellikle yılda üç toplantıda buluşur ve farklı çalışma komitelerinin çalışmalarına katılır. Katılım ve Entegrasyon Personel Ofisi konseyin yönetimini üstlenmektedir.