Kadınlar

Heilbronn Kadın Eşitliği Genel Merkezi kadın ve erkeklerin eşit şansı konusunda çaba sarfetmektedir. Kadın sorunları görevlisi danışma büroları hakkında bilgi verip birçok fahri organizasyon, kurum ve gruplarla birlikte çalışmaktadır. Amaçları örneğin:

  • Meslekte ve resmi görevlerin değerlendirilmesinde eşit şansın uygulanması
  • Aile ve mesleği bir arada yürütebilmek için genel şartların yaratılması
  • Kadın ve erkeğin eşit karar verme hakkını sağlamlaştırmaktır.

Kadına Şiddet
Kadınlar fiziksel veya ruhsal olarak kötü muamele gördüklerinde Heilbronn’da ücretsiz anonim olarak farklı danışma bürolarına müracaat edebilirler. Danışma bürolarının yanısıra, belli bir süre emin ellerde olabilecekleri koruma evleri de vardır.

Kadın evleri hakkında daha fazla bilgi için: