Çocuk parası

Çocuk Parası
Bütün çocuklar 18. yaşına kadar çocuk parası alıyorlar. Bundan başka, belli şartlar altında çocuk parasının ödemesi devam ettirilebilir. Çocuk parası için başvuru ile ilgili formları iş ve işçi bulma kurumu’ndan veya Alman Federal İş Kurumu’nun internet sayfasından (Bundesagentur für Arbeit) temin edebilirsiniz. Doldurulmuş başvuruyu işlem için Aile Kasasına (Familienkasse Baden-Württemberg Ost in Tauberbischofsheim) gönderiniz.

Çocuk Zammı
Yalnız başına çocuk yetiştirenler ve ebeveynlerin şu durumlarda çocuk zammı almaya hakkı vardır:

  • Çocukları bekar ise
  • Çocuklari 25 yaşının altında ise
  • Çocukları kendileriyle aynı evde oturuyorsa
  • Bu çocuklar için çocuk parası alınıyorsa
  • Ebeveynlerin aylık geliri asgari gelir sınırına ulaşıyorsa
  • Göz önünde bulundurulan gelir ve mal varlığı maksimum gelir sınırını aşmıyorsa
  • Ailenin ihtiyacı çocuk zammının ödenmesiyle örtüşüyorsa ve dolayısiyle İşsizlik Parası II / sosyal yardım alma hakkı yoksa