Vatandaşların Katılımı

Vatandaşların Katılımı
Heilbronn vatandaşların katılımı konusunda yeni yollara başvuruyor: Heilbronnlular şimdi kentin projeleri konusunda bilgilenmek ve bunlara katılmak için daha fazla imkana sahipler. Bu sebeple düzenli olarak projeler listesi oluşturulup, yayımlanıyor. Orada kentin bütün önemli projeleri takdim ediliyor.

Lokale Agenda 21 
Birlikte kalıcı ve gelecek vaat eden bir Heilbronn için" sloganıyla Lokale Agenda 21, tüm vatandaşları ve uzmanları Heilbronn'un kalıcı çevre, iktisadi ve sosyal gelişimini desteklemeye davet ediyor. Lokale Agenda 21 aşağıdaki çalışma ve proje gruplarında (ÇG, 1.8.2018 itibariyle) faaliyet gösteriyor ve böylece projeler ve organizasyonlar gerçekleştiriyor: 

 • İklim koruma konseyi
 • İkamet ÇG
 • kamu yararı iktisadı ÇG
 • Hareketlilik ÇG
 • Kültürler arası ÇG
 • "Heilbronnlu Bahçe çocukları" ("Heilbronner Gartenkids") PG

Bu çalışma gruplarının ilkesi ve Lokale Agenda 21'in mandası, Rio de Janeiro'da BM'nin 1992 ve 2015'te aldığı karara dayanmaktadır ve şöyledır: Belediyelerin çevrebilim- iktisat-sosyal yaşam alanlarında kalıcı gelişme göstermesi.

Heilbronnlu Vatandaşlar Vakfi
Heilbronnlu vatandaşlar vakfı Heilbronnlu vatandaşların vatandaşlara bir vakfıdır. Aşağıda bahsedılen alanlardakı projeler vakıf tarafından desteklenmektedir:

 • Eğitim ve yetiştirme
 • Bilim ve araştırma
 • Gençlere ve yaşlılara yardım
 • Sosyal yardım
 • Kamusal sağlık tedbiri
 • Spor
 • Kültür ve sanat
 • Anıt bakımı
 • Çevre ve doğa koruması ve peyzaj düzenlenmesi
 • Yaşam alanının korunması
 • Uluslararası diyalog
 • Yardım severlilik

Fahri Görev Platformu
Fahri görev Heilbronn kentinde ve ilçelerinde farklı dernekleri ve organizasyonları bağdaştırıyor. Amaç; şehir halkının gönüllü olarak görev üstlenmesi konusunda ağ kurup teşvik etmek. Bu platformun başlıca konuları şunlardır:

 • Fahri görev üstlenenleri kazanmak, motive etmek, arabuluculuk etmek ve bilgilendirmek,
 • Aktif olanlar için tecrübe alışverişi ve eğitim,
 • Fahri görev yapanların onurlandırılması,
 • Fahri görev için lobi ve halkla ilişkiler.

Dernekler
Heilbronn’da faal bir dernek hayatı vardır. Heilbronnlu spor, kültür, müzik, şan dernekleri ve hobi ile boş zamanları değerlendirme derneklerinin arz, adres ve muhatap kişilerini kentin internet sayfasında bulabilirsiniz.