Eğitim ve İştirak Paketi

Düşük gelirli ailelerin çocukları, gençleri ve genç yetişkinleri, adı geçen eğitim ve iştirak paketinden meydana gelen ek ödemeleri alma hakkına sahiptirler. Eğitim ve iştirak paketi sosyal ve kültürel hayata katılmayı kolaylaştırır. Eğitim ve iştirak paketinin her ödemesi için her çocuğa ayrı bir başvuru yapmak gereklidir. Başvuru formunu Jobcenter Heilbronn’dan, Aile, Yaşlılar ve Gençler Bakanlığı’ndan veya Heilbronn’un ve ilçelerinin Vatandaşlık Dairelerinden temin edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi & formlar