Welcome Center Heilbronn-Franken

Welcome Center uluslararası kalifiye elemanlar için muhatap yeridir ve onları Heilbronn-Franken bölgesinde ilk adımlarında destekler. Giriş ve oturum koşulları, iş hukuku ile ilgili kurallar, mesleki vasıflandırmalar, dil kursları, aile birleşimi ve günlük yaşam hakkında bilgi verir. Welcome Center ayrıca Heilbronn-Franken bölgesinde bulunan küçük ve orta büyüklükteki şirketleri müşteri kazanımında ve uluslararası kalifiye elemanların uyum sağlamasında destekler ve kişiye özel ilk danışma imkânını sunar. Buna ilaveten bölgede yetkili başvurulacak yerlere (kuruluşlar, resmi daireler ve organizasyonalar) gönderir. Heilbronn-Franken bölgesinin tümünde düzenli olarak herkese açık ve ücretsiz olan danışma saatleri sunulmaktadır.