Femeile

Centrul de control pentru egalitatea femeilor din orașul Heilbronn se angajează pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați. Reprezentanta pentru femei informează despre Centrele de consiliere și lucrează împreună cu voluntari, multe organizații, instituții și grupuri pentru, ca de exemplu: 

  • să pună în aplicare egalitatea de șanse la locul de muncă și în funcții publice, 
  • să creeze condiții adecvate pentru echilibrul profesie-familie 
  • să asigure dreptul egal de decizie pentru femei şi bărbaţi

Violență împotriva femeilor
Atunci când femeile sunt abuzate fizic sau mental, ele pot apela gratuit și anonim în Heilbronn la diferite Centre de consiliere. În afară de Centrele de consiliere există Adăposturi pentru femei, în care acestea sunt primite pentru o anumită perioadă de timp în condiţii de siguranţă.

Pentru mai multe informații cu privire la Adăposturile pentru femei