Kobiety

Centralna jednostka ds. równouprawnienia kobiet miasta Heilbronn wstawia się za równymi szansami kobiet i mężczyzn. Rzecznik praw kobiet informuje o poradniach i współpracuje z wolontariuszami, licznymi organizacjami, instytucjami i ugrupowaniami, aby przykładowo: 

  • przeforsować równe szanse w zawodzie i przy obejmowaniu publicznych urzędów , 
  • stworzyć odpowiednie warunki ramowe w celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym oraz
  • zapewnić równouprawnione prawo do rozstrzygania kobiet i mężczyzn.

Przemoc wobec kobiet
W przypadku, gdy kobiety są ofiarami fizycznego i psychicznego znęcania się, mogą bezpłatnie i anonimowo zwrócić się do różnych poradni w Heilbronnie. Oprócz poradni istnieją domy schronienia, w których można przez pewien okres czasu poczuć się bezpiecznie.

Dalsze informacje dotyczące schronisk dla kobiet