Zielona strefa

Miasto Heilbronn wstawia się za zdrowym środowiskiem i w ramach planu działania - zachowanie czystości powietrza jako działanie dla ruchu drogowego została utworzona zielona strefa, aby poprzez zakaz ruchu zredukować szkodliwe substancje w powietrzu. Do zielonej strefy mogą wjeżdżać pojazdy z aktualną plakietką - odpowiednio do obowiązującej wersji planu działania. Obecnie obowiązuje zielona plakietka.

Następujące tereny w obrębie miasta wyłączone są z zielonej strefy: 

  • dzielnica Biberach, 
  • dzielnica Kirchhausen, 
  • ulica Neckartalstraße, 
  • dzielnica przemysłowa Böllinger Höfe, 
  • byłe tereny przemysłowe na północy Heilbronnu.

W uzasadnionych pojedynczych przypadkach może zostać złożony wniosek o zwolnienie z zakazu wjazdu w drodze wyjątku. Odnośnie tego obowiązują jednak ostre kryteria i muszą zaistnieć poważne przyczyny. Plakietki można otrzymać na terenie całych Niemiec. Miejscami wydającymi plakietki są oddziały upoważnione do pomiaru spalin, jak np. salony samochodowe, stacje kontroli TÜV, Dekra itd. jak i w Wydziały Komunikacji Drogowej.