Autoritetet për të huajt

Autoriteti për të huajt merr vendime për shkak të

lejes së qëndrimit mbi:

  • hyrjen
  • qëndrimin
  • lejen e përhershme të qëndrimit
  • veprimtarinë e punës së të huajve

Atje ju merrni përveç kësaj vërtetimet për hapësirën e banimit, vërtetimin për punëdhënësin si dhe informacione për kurset e integrimit.

Formularë të mëtejshëm