Gjendja civile

Tek seksioni i qytetarëve është e vendosur po ashtu edhe gjendja civile, e cila është ndër të tjera përgjegjëse dhe për:

 • regjistrimin e lidhjeve të martesave
 • regjistrimin e një të sapolinduri
 • regjistrimin e një rasti vdekjeje
 • njohjen e një shkurorëzimi të huaj
 • lëshimin e certifikatave
 • certifikatë për aftësinë për të lidhur martesë (për lidhje martese jashtë shtetit)
 • lidhje martese
 • dalje nga anëtarësia në kishë
 • ndryshime të emrit
 • njohje të atësisë

Për pjesët e qytetit Biberach,Frankenbach und Kirchhausen janë pa përjashtim përgjegjëse zyrat përkatëse të gjendjes civile të pjesëve të qytetit tek seksionet e qytetarëve.

Tek seksioni i qytetarëve është e vendosur po ashtu edhe gjendja civile, e cila është ndër të tjera përgjegjëse dhe për:

 • regjistrimin e lidhjeve të martesave
 • regjistrimin e një të sapolinduri
 • regjistrimin e një rasti vdekjeje
 • njohjen e një shkurorëzimi të huaj
 • lëshimin e certifikatave
 • certifikatë për aftësinë për të lidhur martesë (për lidhje martese jashtë shtetit)
 • lidhje martese
 • dalje nga anëtarësia në kishë
 • ndryshime të emrit
 • njohje të atësisë

Për pjesët e qytetit Biberach,Frankenbach und Kirchhausen janë pa përjashtim përgjegjëse zyrat përkatëse të gjendjes civile të pjesëve të qytetit tek seksionet e qytetarëve.