Referentët lokalë

Në Hailbron ka disa ente dhe institucione, të cilat informojnë dhe ju ndihmojnë juve, në një bisedë personale mbi mundësitë e njohjes së profesionit, të gjeni vendin e përshtatshëm për njohjen e tij. Këta janë:

Nëse ju jeni i regjistruar tek agjencia për punë ose tek qendra e punës, atëherë mund të merren përsipër kostot për procedurën e njohjes.