Pasaporta familjare qytetare dhe krahinore

Me pasaportën familjare qyteti i Hailbronit iu ofron familjeve me të ardhura të ulëta p.sh. bileta hyrjeje për në pishinat e mbuluara ose të hapura si dhe bileta autobusi. Me pasaportën familjare krahinore marrin p.sh. familje me shumë fëmijë - pavarësisht nga të ardhurat - favorizime në rast të hyrjes në kështjella dhe muze të caktuar. Për të dyja pasaportat familjare vlejnë kushte të caktuara paraprake. Informacione të detajuara për këtë si dhe pasaporta familjare ju merrni tek të gjitha seksionet e qytetarëve.

Informacione të mëtejshme