Vendi i regjistrimit të automjeteve

Si qytetar i ri në Hailbron ju lutemi ndryshojeni sa më shpejt regjistrimin e automjeteve tuaja tek vendi i regjistrimit të automjeteve. Ju mund të përdorni në rastet e mëposhtme shërbimet në linjë, për të shkurtuar vizitën në vendin e regjistrimit të automjeteve:

 • rezervimi i targës së dëshiruar;
 • regjistrim i një automjeti të ri;
 • regjistrim;
 • ndërrim regjistrimi ose çregjistrim respektivisht ndërrim targe automjeti;
 • lënie shënimi ndryshimesh teknike;
 • bërje kërkesë për dokumente zëvendësuese;
 • eksportim automjeti;
 • bërje kërkese për targa me kohë të shkurtër;
 • rezervim termine.

Një pamje të përgjithshme, cilat dokumente ju nevojiten, i gjeni ju në linjë.

 

 

 

Si qytetar i ri në Hailbron ju lutemi ndryshojeni sa më shpejt regjistrimin e automjeteve tuaja tek vendi i regjistrimit të automjeteve. Ju mund të përdorni në rastet e mëposhtme shërbimet në linjë, për të shkurtuar vizitën në vendin e regjistrimit të automjeteve:

 • rezervimi i targës së dëshiruar;
 • regjistrim i një automjeti të ri;
 • regjistrim;
 • ndërrim regjistrimi ose çregjistrim respektivisht ndërrim targe automjeti;
 • lënie shënimi ndryshimesh teknike;
 • bërje kërkesë për dokumente zëvendësuese;
 • eksportim automjeti;
 • bërje kërkese për targa me kohë të shkurtër;
 • rezervim termine.

Një pamje të përgjithshme, cilat dokumente ju nevojiten, i gjeni ju në linjë.