Dhoma e sektorit artizanal Heilbron-Franken (HWK)

Dhoma e sektorit artizanal është përgjegjëse për të gjitha profesionet artizanale. Ajo ju shoqëron nga shtrimi i kontratës deri në përfundimin e procedurës (sipas ligjit për verifikimin e kualifikimit profesional) nëse ju keni mësuar një profesion artizanal jashtë shtetit. (BQFG). Nëpërmjet këshillimeve individuale dhe intensive ju bëhet e kuptueshme procedura e njohjes dhe ju tregohen mundësitë dhe shanset. Nëse procedura e njohjes ka përfunduar atëherë ju, në rast të një njohje të pjesshme, mund të merrni në konsideratë masa të mëtejshme kualifikimi. "HWK"-ja ju ndihmon juve gjatë kësaj, të gjeni masën e drejtë për ju dhe ju mbështet në rast të mundësive financiare të nxitjes. Nëse caktohet barazia, ju mund të merrni pjesë në çdo kohë në masa të formimit të mëtejshëm profesional, si p.sh. provimi i mjeshtrit.