Studimi në Hailbron

Në shkollën e lartë në Hailbron ("HHN") studiojnë rreth 8300 studentë, në tre vendndodhje (Hailbron, Schwäbisch Hall dhe Künzelsau) në fushën e teknikës, ekonomisë dhe informatikës. Shumë nga këta vijnë nga jashtë shtetit. Për të mundur të studiuar në "HHN", janë të nevojshme një përfundim shkollor, i cili i përgjigjet maturës gjermane respektivisht pjekurisë për shkollën e lartë profesionale si dhe njohuri shumë të mira të gjuhës. Për një studim në gjuhën gjermane ju keni nevojë për një provim të gjuhës (p.sh. "TesDaF4"ose "DSH-2", kjo i përgjigjet nivelit B2/C1); për një degë studimi në gjuhën angleze ju duhet të dëshmoni një provim anglishteje.

 Informacione më të detajuara për kushtet paraprake ligjore dhe cilat dokumente duhet të dorëzoni për një aplikim, ju merrni tek shkolla e lartë në Hailbron.

Pamje e përgjithshme mbi të gjitha degët e studimev:

Informacione të mëtejshme: