Carsharing

Në Hailbron ka ndërmarrje të ndryshme për "Carshering", të cilat ofrojnë një alternativë ndaj makinës vetjake. Ofruesi më i madh në Hailbron është "Stadtmobil". Në disa stacione të shpërndara mbi qytet qëndrojnë makina të gatshme për pjesëmarrësit. Për përdorimin e automjeteve regjistrohuni ju më parë tek një ofrues. Më tepër informacione për kushtet dhe për regjistrimin ju gjeni tek ofruesit përkatës dhe në internet nën kërkimin me fjalë "Carshering".

Në Hailbron ka ndërmarrje të ndryshme për "Carshering", të cilat ofrojnë një alternativë ndaj makinës vetjake. Ofruesi më i madh në Hailbron është "Stadtmobil". Në disa stacione të shpërndara mbi qytet qëndrojnë makina të gatshme për pjesëmarrësit. Për përdorimin e automjeteve regjistrohuni ju më parë tek një ofrues. Më tepër informacione për kushtet dhe për regjistrimin ju gjeni tek ofruesit përkatës dhe në internet nën kërkimin me fjalë "Carshering".