Mësimi i gjermanishtes për fëmijët dhe të rinjtë

Edhe për fëmijët dhe të rinjtë është e rëndësishme që ata ta kuptojnë mirë dhe ta zotërojnë mirë gjuhën gjermane, me qëllim që ata të kenë shanset më të mira të mundshme për një arsimim të mirë. Për këtë ka në kopshtet e fëmijëve në Hailbron oferta të integruara ose po ashtu si shtesë për nxitjen e gjuhës për fëmijën tuaj. Ofertat e nxitjes iu përshtaten gjatë kësaj vazhdimisht situatave të reja dhe nevojave individuale.