Izba Przemysłowo-Handlowa Heilbronn-Franken (IHK)

IHK (pełna nazwa: Industrie- und Handelskammer) udzieli Państwu porady, jeśli swoje kwalifikacje zdobyliście Państwo za granicą a swoją wiedzę i zdolności wykorzystać chcecie w Niemczech. IHK wspiera w skutecznej integracji na rynku pracy i wstawia się za równością szans w zawodzie jak i zawodowym i socjalnym sukcesem. IHK oferuje między innymi doradztwo w następującym zakresie:

  • Doradztwo odnośnie uznawania zagranicznych kwalifikacji w zakresie przemysłu, handlu, gastronomii i usług,
  • Ocena kwalifikacji i szans na powodzenie procedury uznawania na podstawie przedstawionych dokumentów (dyplomy, świadectwa pracy i życiorys),
  • Kierowanie do właściwego wydziału przeprowadzającego ocenę bądź uznawanie
  • Informacja dotycząca możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania.

Proszę umowić się telefonicznie na konsultacje.