Подготовка за редовни учебни занятия

Ако Вашето дете в началото няма или има само слаби познания по немски език, това се съобщава при регистрацията в гражданската служба или в службата за чужденци на Бюрото за комунален образователен мениджмънт. От 2015 г. то разпределя местата в училище за новите заселници, които нямат познания по немски език (Clearingstelle). Според възрастта и вида на училището децата получават или място е подготвителен клас (VKL) или в „Подготвителна година за работа / професия с интензивно изучаване на немски език“ (VABO) Там децата се подготвят за учебните часове и им се помага да завършат успешно училище. Услугите по разпределяне на местата в училище са както за семейства на имигранти от ЕС, така и за семейства от трети страни.