Dodatek mieszkaniowy

Poprzez dodatek mieszkaniowy otrzymuje się dopłatę do czynszu lub dopłatę do obciążeń związanych z użytkowanym przez siebie mieszkaniem. Rodziny i pojedyncze osoby z niskimi dochodami mają możliwość złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Wniosek na dodatek mieszkaniowy można złożyć we wszystkich Urzędach Spraw Obywatelskich oraz w Urzędzie ds. Rodziny, Młodzieży i Seniorów.

Formularze

Dalsze informacje