Organizacje ds. migrantów

 

 

Mieszkańcy miasta Heilbronn pochodzą z ponad 150 krajów pochodzenia. Odzwierciedlenie znajduje to również w życiu społecznym i kulturalnym. Około 50 organizacji migranckich działa w dziedzinach kultury, religii, sportu, wspólnego spędzania czasu wolnego jak i edukacji. Wiele z tych organizacji oferuje również nauczanie języka ojczystego.

Główną atrakcją Heilbronnu jest coroczny Festiwal Kultur "Europa punktem spotkań” na placu Kiliana. Wiele z tych stowarzyszeń spotyka się tam i zachęca mieszkańców Heilbronnu z Niemiec i przybyłych z innych krajów do spotkania przy folklorze, muzyce i smakołykach kulinarnych.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących osób kontaktowych i stowarzyszeń w różnych kręgach kulturowych moża również zwrócić się z zapytaniem do Wydziału ds. Partycypacji i Integracji Miasta Heilbronn na adres: integration@stadt-heilbronn.de.

Od lipca 2017 r. istnieje organizacja patronacka organizacji migranckich w Heilbronnie. Celem tej organizacji jest zaoferowanie platformy dialogu, orędnownictwo dla imigrantów oraz uwrażliwienie społeczeństwa przyjmującego migrantów na ich sprawy. Jeśli chcecie Państwo wstąpić do organizacji migranckiej, prosimy o kontakt z biurem organizacji patronackiej: info@netzwerk-der-kulturen.de.

Na stronie internetowej można znaleźć niemal wszystkie stowarzyszenia sportowe, kutluralne, muzyczne, śpiewacze jak i hobbistyczne oraz rekreacyjne.