Zezwolenie na osiedlenie się

Posiadając zezwolenie na osiedlenie się można podjąć pracę w Niemczech. Zezwolenie na osiedlenie się jest na czas nieokreślony. Aby je uzyskać trzeba z reguły posiadać od 5 lat zezwolenie na pobyt, samodzielnie wystarczająco utrzymywać siebie i rodzinę oraz posiadać wystarczającą znajomość języka niemieckiego (B1) a także mieć ukończony kurs integracyjny. W wyjątkowych przypadkach, jak np. przy pracownikach z zagranicy o wysokich kwalifikacjach, zezwolenie na osiedlenie się może być przyznane bez czasowego spełnienia tych warunków.