Poradnia migracyjna

Aby ułatwić początkowy okres pobytu w Heilbronnie Poradnie migracyjne wspierają Państwa w integracji z nowym otoczeniem i środowiskiem pracy. Przy czym istnieją poradnie dla dorosłych (niem. Migrationsberatung für Erwachsene - MBE) i dla młodzieży (niem. Jugendmigrationsdienst - JMD). Służba migracyjna dla młodzieży (JMD) działa dla osób między 12 a 27 rokiem życia. Osoby powyżej 27 roku życia mogą zwracać się do Poradni migracyjnej dla dorosłych (MBE). Odpowiednie osoby kontaktowe organizacji Caritas, Diakonie, IN VIA i Niemieckiego Czerwonego Krzyża doradzą i wesprą Państwa indywidualnie i nieodpłatnie w następujących kwestiach:

  • szkoła, staż, zawód
  • nauka języka niemieckiego, kursy integracyjne
  • praca, poszukiwanie pracy, bezrobocie
  • uznawanie zagranicznych świadectw ukończenia szkół czy też tytułów zawodowych
  • pobyt, obywatelstwo
  • łączenie rodzin
  • świadczenia socjalne, rodzinne
  • obchodzenie się z urzędami, władzami i instytucjami
  • osobiste pytania związane z osiedleniem się w Niemczech
  • możliwości spędzania wolnego czasu i nawiązywania kontaktów