Консултации за хора с увреждания

Консултациите за хора с увреждания са насочени най-вече към хора, които търсят помощ заради физически, душевни или психически увреждания. Консултациите за хора с увреждания информират за: 

 • Услуги и помощи за интеграция (личен бюджет, видове жилища, работилници), 
 • Транспортни услуги за хора с тежки увреждания от града,
 • Възможности за подпомагане изграждането на достъпни жилища,
 • Документ за инвалидност (Schwerbehindertenausweis),
 • Предаване на информация на съответните служби, които поемат разходите (пенсионно осигуряване, здравна каса или социални грижи)
 • Предложения за свободното време.

Повече информация

Консултациите за хора с увреждания са насочени най-вече към хора, които търсят помощ заради физически, душевни или психически увреждания. Консултациите за хора с увреждания информират за: 

 • Услуги и помощи за интеграция (личен бюджет, видове жилища, работилници), 
 • Транспортни услуги за хора с тежки увреждания от града,
 • Възможности за подпомагане изграждането на достъпни жилища,
 • Документ за инвалидност (Schwerbehindertenausweis),
 • Предаване на информация на съответните служби, които поемат разходите (пенсионно осигуряване, здравна каса или социални грижи)
 • Предложения за свободното време.

Повече информация