Консултации на зависими

Бюрото за консултации на зависими на град Хайлброн е центъра за всички граждани, които имат въпроси по темата „Зависимост”. Там ще Ви запознаят с местните предложения за оказване на помощ, като напр. информация за групите за взаимопомощ и консултации. Консултации на зависими по същество се предлагат в консултативните центрове за зависими в град Хайлброн: 

  • Консултативен център за младежи и за зависими Хайлброн 
  • Психосоциален консултативен център и мобилни амбулаторни бюра за зависими и застрашени от зависимост на фондация Каритас и Диаконие.