Училище

Училище
В Германия училището е задължително след навършване на 6 години. Щом детето ви достигне тази възраст, то автоматично получава покана да се запише в някое от близките начални училища (Grundschule). В завизимост от Вашето населено място съответното начално училище ще Ви изпрати писмо и ще Ви информира. Новодошлите трябва сами да запишат детето си. След завършване на 4 - годишния курс на обучение в началното училище, Вашето дете преминава в едно от следващите училища, като напр. Werkrealschule (професионално училище), Realschule (реално училище), Gymnasium (гимназия) или Gemeinschaftsschule (общо училище). Децата с увреждания могат да избират между Sonderschule (специално училище) или приобщаващо посещение на редовно училище. Освен това има професионални училища със занаятчийско - техническа, търговска, социална, домакинска и селскостопанска насоченост.

Избор на училище
Началните училища се числят към училищни райони. В зависимост от местоживеенето Ви, Вашето дете ще бъде разпределено в най-близкото училище. Във всички начални училища има различно целодневно обучение с музикални, културни и спортни дейности. Освен това всички начални училища предлагат разширена езикова подготовка. Що се отнася до следващото училище, Вие можете да изберете в зависимост от индивидуалните интереси на Вашето дете и съответния профил на училището, къде да го запишете.

Повече информация