Гражданска активност

Гражданска активност
Град Хайлброн поема по нови пътища при гражданската активност: гражданите на Хайлброн разполагат с повече възможности, да се информират и да вземат участие. От платформата за гражданска активност в интернет (https://wirsind.heilbronn.de), на която се публикуват проектите и плановете на града заинтересованите могат да се информират за актуални планове, да участват в допитвания и да се свържат със съответните служители и служителки. Освен това се представя преглед на процесите на гражданска активност, който показва, че различните форми на гражданска активност са важни за градската администрация. Освен това на уебсайта на града можете да намерите повече информация по темата Гражданска активност.

Lokale Agenda 21 (Местен дневен ред за XXI век ) 
Под мотото: Заедно за устойчив и подготвен за бъдещето Хайлброн Lokale Agenda 21 кани всички граждани и експерти заедно да се застъпят за устойчивото екологично, икономическо и социално развитие на Хайлброн. Lokale Agenda работи в следните работни и проектни групи и същевременно реализира проекти и мероприятия: 

 • Съвет за защита от климатични въздействия
 • РГ жилищен фонд
 • РГ икономика за общото благо
 • РГ мобилност
 • РГ интеркултурен град
 • Проектна група „Хайлбронски градински деца“

Друг проект е Диалогът за устойчивост, по който агендата организира многобройни мероприятия. Базата и мандата на Местния дневен ред за XXI век е решението на ООН от Рио де Жанейро, 1992 г. и 2015 г., за устойчиво развитие в общините в областите: екология - икономика - общество.

Heilbronner Bürgerstiftung (Гражданска фондация на Хайлброн)
Гражданската фондация на Хайлброн е фондация от гражданите на Хайлброн за гражданите на Хайлброн. Фондацията подкрепя проекти в следните области: 

 • Образование и възпитание 
 • Наука и изследователска дейност 
 • Помощ за младежи и възрастни хора 
 • Социално подпомагане 
 • Обществено здравеопазване 
 • Спорт 
 • Култура и изкуство 
 • Защита на паметниците 
 • Опазване на околната среда и природата
 • Опазване на традициите 
 • Разбирателство между народите 
 • Благодетелни цели

Forum Ehrenamt (Форум за доброволци)
Форумът за доброволци в града и окръга Хайлброн свързва различни сдружения и организации. Целта е да се обедини и поощри ангажимента на гражданите. Основните задачи на форума са: 

 • Да набира доброволци, да ги мотивира, да посредничи и консултира, 
 • Обмяна на опит и повишаване на квалификацията за активни 
 • Награждаване на доброволци, 
 • Лобизъм и връзки с обществеността за доброволци.

Сдружения и клубове по интереси
В Хайлброн се води активен клубен живот. Списък на спортните, културните, музикалните и певческите сдружения, както и на тези за хоби и свободно време с техните предложения, адреси и лица за контакти ще откриете на сайта на града.

 

асоциации