Титул за пребиваване

Титул за пребиваване

 

Съгласно Закона за пребиваване, който влезе в сила на 1 януари 2005 г., се издават следните титули за пребиваване :

Позволение за временно пребиваване
Ако подадете в Германия във Федералната Служба за миграция и бежанци молба за политическо убежище, първо получавате позволение за пребиваване. Позволението за пребиваване не е титул за пребиваване. Едва след положителен отговор на Вашата молба за политическо убежище, Вие получавате разрешение за пребиваване.

Документ за отлагане на принудителното извеждане
"Документът за отлагане на принудителното извеждане" не е правомерен статус на временно пребиваване и се издава от службата за чужденци, когато експулсирането е отложено. Той удостоверява, че някой трябва да напусне страната, но временно по различни причини няма да напусне страната или да бъде експулсиран. 

Ако имате позволение за временно пребиваване или документ за отлагане на принудителното извеждане и си намерите работа, трябва първо да подадете в службата за чужденци молба за разрешение за работа. Молбата се проверява от службата за чужденци. Централното бюро за посредничество на чужденци и специалисти към Агенцията по труда решава, дали имате право да започнете работа.

Повече информация: