Регистрация

Регистрация в гражданската служба
Всеки, който се премества да живее в Германия или се пренася в границите на Германия, трябва в рамките на две седмици да се регистрира в градския или общинския съвет. Новите граждани, които се преместват в град Хайлброн се регистрират в гражданската служба на град Хайлброн. За всички граждани, които живеят в окръга, отговаря съответната община. Регистрацията за град Хайлброн става в зависимост от предпоставките или директно в службата за чужденци или в някоя от градските граждански служби

В гражданските бюра на град Хайлброн трябва да се регистрират следните лица:

  • лица, които вече живеят в град Хайлброн
  • лица от държави от ЕС / ЕИП
  • лица с валиден титул за пребиваване (напр. разрешение за временно пребиваване, разрешение за установяване)

За регистрацията в гражданските служби на град Хайлброн ще Ви помогне наръчник, който е на Ваше разположение на 16 езика. Моля донесете за регистрацията Вашия валиден паспорт и/или лична карта както и титулът за пребиваване на всички роднини, които се местят с Вас.

Регистрация в службата за чужденци
Новите граждани, които не са граждани на Европейския съюз и нямат валидно разрешение за установяване, се регистрират в службата за чужденци в кметството. Моля, донесете за регистрацията Вашите документи за пребиваване (напр. разрешение за пребиваване, виза) и попълнено потвърждение от предоставящия жилище.