Политика

Общински съвет
Колегията представлява гражданите на града. Тя определя принципите за администрацията, взема важни решения, контролира бюджета и надзирава администрацията. По този начин Общинският съвет представлява и решава социалните, икономическите и културните интереси на града. Към колегията се числят 40 градски съветника. Председател е Главният кмет. Съветът се избира на всеки пет години и заседава по правило веднъж в месеца в кметството.

Младежки общински съвет
От 1998 г. в Хайлброн съществува Младежки общински съвет. На всеки две години се избират 20 момичета и момчета на възраст между 14 и 18 години, които се застъпват за интересите на младежите в Хайлброн. По правило, заседанията се провеждат всеки месец, обикновено са публични и могат да се посещават от всеки.

Повече информация

Районни съвети
Във всеки квартал на града има Районен съвет, състоящ се от десет членове, който консултира Общинския съвет и администрацията по важните въпроси, касаещи съответния квартал. Членовете се избират от Общинския съвет всеки път след общинските избори, в зависимост от резултатите в квартала.

Съвет за гражданска активност и интеграция
Съветът за гражданска активност и интеграция на Хайлброн се състои от общо 20 членове, от тях 7 представители на Общинския съвет и 13 компетентни жители с миграционен произход. Колегията се грижи от 2008 г. за подобряването на гражданската активност и интеграцията на гражданите на Хайлброн, които идват от различни култури. По правило съветът се събира на три заседания годишно и действа в различни работни групи. Бюрото за гражданска активност и интеграция (Stabsstelle Partizipation und Integration) управлява съвета.