Други предложения

Освен вече посочените предложения в интернет и в Хайлброн има много информация за изучаване на немски език както и професионални езикови училища. Моля имайте предвид, че не всички курсове са безплатни или получават субсидии за това. Понякога тряба да подпишете договори, в които се задължавате да платите курса, дори и ако се наложи да го прекъснете. Информирайте се добре или се консултирайте преди да подписвате договори, какви други предложения има. Можете да се консултирате и в бюрата за консултация на мигранти или в информационните бюра за интеграционни курсове.