Езиково подпомагане в детската градина

Езиковото обучение, което е интегрирано в ежедневието, за всички деца във всички дневни детски заведения в Хайлброн се провежда от първия ден на посещението в детската градина. Година и половина преди започване на училище познанията по немски език на децата се проверяват от Здравната служба в рамките на прегледа за започване на училище. Ако тогава се установи, че детето Ви има нужда от целенасочено подпомагане, то получава специални предложения или директно в дневното детското заведение или в други институции. Предложенията за езиково подпомагане зависят от самото заведение. Обърнете се към съответното дневно детско заведение за да получите информация за предложенията за езиково подпомагане.

Списък на всички дневни детски заведения в Хайлброн

 

Друга информация: