Poradnictwo dla osób z upośledzeniem

Poradnictwo dla osób z upośledzeniem skierowane jest w szczególności do osób szukających wsparcia z powodu fizycznych, psychicznych czy umysłowych upośledzeń. Poradnictwo dla osób z upośledzeniem informuje o: 

  • świadczeniach pomocy w integracji osób upośledzonych (osobisty budżet, rodzaje mieszkań, warsztaty pracy chronionej), 
  • usługach transportowych dla osób ciężko upośledzonych z miasta, 
  • możliwościach wsparcia w celu stworzenia mieszkania bez barier,
  • legitymacji dla osób ciężko upośledzonych, 
  • przekierowaniu do odpowiednich nośników kosztów (ubezpieczalnia emerytalno-rentowa, kasa chorych oraz poradnictwo opiekuńcze) i 
  • ofertach spędzania czasu wolnego.

Dalsze informacje