Градски център за общински жилища

Ако се интересувате от общинско жилище, можете да се консултирате в клиентския център. Като комунално жилищно предприятие, градският център предлага изгодни жилища под наем. Там може да кандидатствате и при други жилищни предприятия за евтино жилище. Повече адреси и указания за това ще намерите в брошурата „Informationen und Tipps für Wohnungssuchende und Mieter in Heilbronn“ (Информация и съвети за търсещите жилище и наемателите в Хайлброн).