Телефони за спешни случаи

Телефони за спешни случаи
Полиция 110
Пожарна, Спешни случаи 112
Информация за дежурните за спешни случаи, Транспорт на болни (07131) 19 22 2

Телфон за утеха (безплатен и анонимен)
За протестанти (0800) 11 10 111
За католици (0800) 11 10 222
Телефон за деца и младежи (0800) 11 10 333
Телефон за родители (0800) 11 10 555

Централа за спешни случаи при отравяне (0761) 19 24 0

пешна служба Електро (0180) 52 17 13 1
Спешна служба Санитарни съоръжения-Отопление-Климат (0180) 57 45 11 1