Служба за попечителство

Психически заболявания, както и физически, умствени или душевни увреждания могат да доведат хората до там, че изобщо или отчасти да не могат повече да уреждат делата си. Тогава засегнатите често се нуждаят от попечител, който да ги подпомага при правни въпроси. Попечителство се урежда само ако не съществуват други помощи. То може да бъде избегнато, ако вече е упълномощено доверено лице или би могло да бъде упълномощено такова. Предпоставката за това е, упълномощителят да е дееспособен към момента на издаване на пълномощното. Можете да получите формуляри за искане на законово попечителство в Службата за попечителство на град Хайлброн. Основните задачи на Службата за попечителство Хайлброн

  • Обща информация за пълномощни за грижа, разпореждания за обслужване и на пациента
  • Обща информация и консултации по въпросите на попечителското право
  • Консултации на близки, които искат да поемат или вече са поели попечителство
  • Заверка на подписи на пълномощни за грижа и разпореждания за обслужване (срещу такса от 10 евро на екземпляр)
  • Подпомагане на Съда за попечителство при проверката на необходимостта и обхвата на правното попечителство, предложение за подходящи попечители, набиране и подкрепа на професионални попечители
  • Водене на попечителства

За повече информация на Ваше разположение са служителите на Службата за попечителство на град Хайлброн.