Отпускане на социално жилище

За да получите социално жилище, Ви е необходим Wohnberechtigungsschein (Удостоверение за правото на социално жилище). Молба за отпускане на социално жилище може да се подаде в Service Center Wohnen (Център за обслужване "Жилище") към службата Planungs- und Baurechtsamt (Планиране и право на строеж) и във всички граждански служби. Образците за заявленията ще намерите в интернет.