Разрешително за работа

За хората с миграционен произход достъпът до пазара на труда не винаги е лесен. Гражданите на ЕС имат свободен достъп и не се нуждаят от разрешително за работа. На лицата от трети страни им е нужно разрешително за работа (виж също „Синя карта“), ако желаят да работят в Германия. Какъв е Вашият достъп до пазара на труда, можете да разберете от Вашия титул за пребиваване.

Там може да са посочени следните забележки:

  • Трудова дейност разрешена
    С това условие се позволява упражняването на всяка самостоятелна и несамостоятелна дейност (работа).

  • Работа разрешена
    С това условие се разрешава упражняването на всяка несамостоятелна дейност (работа). Нямате право обаче да упражнявате самостоятелна стопанска дейност.

  •  Започване на работа само с разрешение от службата за чужденци
    Вие трябва да подадете молба за разрешение за работа в службата за чужденци. За това се изисква потвърждение за назначаване или още по-добре трудов договор.

За въпроси по тази тема можете да се обърнете към службата за чужденци или към Агенцията по труда.

Повече информация: