Гражданство

От 2000 г. важи: Ако едно дете на чуждестранни родители е родено в Германия, то получава немско гражданство, ако

  • един от родителите при раждането на детето живее поне от 8 години правомерно в Германия и
  • притежава безсрочно право за пребиваване.

След навършване на 18 години по молба или служебно се проверява, дали двете гражданства могат да бъдат запазени или детето трябва да избере едно от двете гражданства (задължение за опция).

Ако не притежавате немско гражданство, можете да го получите при следните условия:

  • Имате безсрочно право на пребиваване или квалифицирано разрешение за временно пребиваване в Германия.

  • Живеете от най-малко осем години обичайно  и правомерно в Германия.
  • Осигурявате издръжката за себе си и семейството си без социални помощи и пари за безработен.
  • Имате достатъчно познания по немски език (B1).
  • Издържали сте тест за придобиване на гражданство за немския правов и обществен ред.
  • Не сте осъждан за престъпление.
  • Признавате немската конституция.
  • Загубили сте или се отказвате от предишното си гражданство.

Кои са необходимите документи във Вашия случай ще разберете при службата за гражданство в Хайлброн. Принципно придобиването на гражданство струва 255 € на човек. За малолетни без собствени доходи, които придобиват гражданство с Вас таксата за придобиване на гражданство е 51 €.