Граждански служби

Освен централната гражданска служба в кметството, в Хайлброн има граждански служби във всеки квартал. Други градски служби и институции са разположени предимно в центъра на града, пръснати в различни обществени сгради, между които Amt für Familie, Jugend und Senioren (Служба за семейството, младежта и възрастните хора) и Ordnungsamt (Административна служба). Строителните служби се помещават в Техническото кметство. Всички важни служби и институции са посочени по - долу с адрес при съответната тема. Допълнително малки карти на града ще Ви помогнат да се ориентирате.

Гражданските служби предлагат следните услуги:

Жители

 • регистрация при преселване и преместване
 • паспорти и документи за самоличност
 • свидетелство за съдимост
 • извлечение от централния занаятчийски регистър
 • заверка на копия и подписи
 • предаване на изгубени вещи
 • въпроси относно отпадъците
 • декларации за поемане на задължение при покани от чужбина
 • регистрация и отписване на куче

Жилищна и социална политика

 • семеен паспорт за провинцията и града
 • заявления за помощи за жилище
 • помощи от провинцията за възпитание на деца и за родители

Стопанска дейност и движение по пътищата:

 • шофьорска книжка
 • регистриране и закриване на стопанска дейност
 • временни разрешения за отваряне на заведение
 • риболовни билети
 • разрешителни за паркиране за живущи и хора с увреждания

Освен това в гражданските служби ще получите различни формуляри и заявления, напр. за удостоверение за правото на социално жилище или за данъчна декларация.