Банкова сметка

В Германия междувременно много сметки вече не се плащат в брой. Наемът, таксата за телефон както и месечната заплата например се плащат от сметката или се превеждат на сметката. Затова е от полза и е важно да имате собствена банкова сметка (разплащателна сметка). Вие сами можете да изберете, в коя банка или спестовна каса да си отворите сметка. Моля сравнете офертите на различните банки и се информирайте за условията и разходите (такси за водене на сметка). Към разплащателната сметка ще получите една карта, с която можете да плащате например в супермаркета или да теглите пари директно от автомата или да проверите салдото по сметката си. Имайте предвид, че ако теглите пари от друга банка може да има такси.

Във всяка банката ще разберете, кои са необходимите документи за откриването на сметка.