Детски надбавки

Kindergeld (Детски надбавки)
Всички деца получават детски надбавки до навършване на 18 години. Освен това при определени обстоятелства детските надбавки могат да продължат да се изплащат и след това. Молби за детски надбавки ще получите в Agentur für Arbeit (Агенцията по труда) Хайлброн или онлайн на сайта на Bundesagentur für Arbeit (Федералната агенция по труда). Попълнените молби изпращайте за обработка на Familienkasse Baden-Württemberg Ost (Семейна каса Баден–Вюртемберг Изток) в Tauberbischofsheim.

Повече информация

Kinderzuschlag (Детски добавки)
Самотните родители и двойките имат право на детски добавки, ако: 

 • децата им не са омъжени/женени, 
 • децата им са под 25 години, 
 • децата живеят в тяхното домакинство, 
 • за тези деца те получават детски надбавки, 
 • месечният доход на родителите не надхвърля минималния доход, 
 • взетите под внимание доходи и имущество не надхвърлят максималния праг на доходите и 
 • нуждите на семейството се покриват от изплащането на детските добавки и затова нямат право на помощи за безработни Arbeitslosengeld II/социални помощи.

Kindergeld (Детски надбавки)
Всички деца получават детски надбавки до навършване на 18 години. Освен това при определени обстоятелства детските надбавки могат да продължат да се изплащат и след това. Молби за детски надбавки ще получите в Agentur für Arbeit (Агенцията по труда) Хайлброн или онлайн на сайта на Bundesagentur für Arbeit (Федералната агенция по труда). Попълнените молби изпращайте за обработка на Familienkasse Baden-Württemberg Ost (Семейна каса Баден–Вюртемберг Изток) в Tauberbischofsheim.

Повече информация

Kinderzuschlag (Детски добавки)
Самотните родители и двойките имат право на детски добавки, ако: 

 • децата им не са омъжени/женени, 
 • децата им са под 25 години, 
 • децата живеят в тяхното домакинство, 
 • за тези деца те получават детски надбавки, 
 • месечният доход на родителите не надхвърля минималния доход, 
 • взетите под внимание доходи и имущество не надхвърлят максималния праг на доходите и 
 • нуждите на семейството се покриват от изплащането на детските добавки и затова нямат право на помощи за безработни Arbeitslosengeld II/социални помощи.