Организации за мигранти

 

 

В Хайлброн съжителстват хора от над 150 страни на произход. Това се отразява на социалния и културния живот. Около 50 мигрантски организации действат в областите култура, религия, спорт, обща организация на свободното време и образование. Много от тези организации предлагат и изучаване на майчиния език.

Една от кулминациите в Хайлброн е ежегодният фестивал на културите „Място на срещата Европа“ на площад Килиан. Там се събират много от сдруженията и канят немци и имигранти от Хайлброн, да се опознаят чрез фолклора, музиката и кулинарните вкусотии.

Ако се нуждаете от повече информация, кои са лицата за контакт и сдруженията към различните културни кръгове, можете да се обърнете директно към Бюрото за гражданска активност и интеграция на град Хайлброн на имейл integration@stadt-heilbronn.de.

От юли 2017 г. има Общ съюз на мигрантските организации в Хайлброн. Целта на общия съюз е да предостави интеркултурна платформа за диалог, да бъде говорител на мигрантската общност и да сензибилизира приемното общество за нуждите на мигрантите. Ако като мигрантска организация искате да станете член, моля обърнете се към бюрото на Общия съюз: info@netzwerk-der-kulturen.de.

Тук ще намерите почти всички спортни, културни, музикални и певчески дружества, както и тези за хоби и свободно време с техните предложения, адреси и лица за контакт.