Социално осигуряване

В Германия близо 90 процента от населението подлежи на задължително социално осигуряване или се осигурява доброволно. Немското социално осигуряване е законна осигурителна система и има за цел да предлага финансова защита от големите рисковете в живота и техните последици при болест, безработица, старост, трудови злополуки. В социалното осигуряване са включени следните области:

  • Законната осигуровка за безработица осигурява издръжката в случай на безработица.
  • Законовата пенсионна осигуровка осигурява възрастните членове, както и техните наследници, в случай на нетрудоспособност и инвалидност и в случай на смърт.
  • Законовата здравна осигуровка подпомага между другото и при възстановяването на здравето.
  • Законовата застраховка при злополука възстановява трудоспособността в случай на (трудова) злополука .
  • Законовата застраховка за гледане на болен човек подпомага финансово нуждаещите се от грижи хора.

Повече информация: