Присъединяване на членове от семейството

Вие живеете в Хайлброн и искате Вашето семейство да се премести от чужбина при Вас? В зависимост от това, от къде идвате, важат различни нормативни уредби. Подробна информация ще получите на интернет страницата на Представителството на Гермаия в чужбина в страната, в която живее желаещият да се присъедини.

Повече информация: www.bamf.de