Преводачи доброволци

Ако все още не владеете достатъчно добре немски език, лесно се стига до недоразумения между Вас и другите. За да можете Вие и Вашите събеседници да общувате по-добре един с друг, Бюрото за гражданска активност и интеграция обучи преводачи доброволци. Те превеждат при разговори и информират за различните култури в следните учреждения:

  • всички детски градини в Хайлброн
  • всички училища в Хайлброн
  • всички бюра за консултации в Хайлброн
  • различните служби в общината
  • учрежденията за хора с увреждания

Доброволните преводачи могат да бъдат ангажирани при бюрото само от съответното учреждение. Затова попитайте в посочените организации, дали работят съвместно с бюрото и дали могат да Ви поръчат преводач.

В момента съществуват следните обединения от посредници:

  • Родителски мултипликатори Хайлброн (EMU): те превеждат при разговори с родители или на родителски срещи в детската градина и в училище и информират за немската образователна система.
  • Културни посредници: Те превеждат при разговори в бюрата за консултации.
  • Водачи за добре дошли (Welcome Guides): Те превеждат при разговори в учреждения и в бюрата за консултация на мигранти. Там те помагат и при попълването на формуляри. Те превеждат по-специално в областта на трудовия пазар при разговори, представят по-прозрачно структурите на играчите на пазара на труда и подкрепят при изготвянето на документи за кандидатстване за работа.
  • Ментори за семейства с деца с увреждания: Те превеждат в учрежденията за хора с увреждания.

Тук ще намерите списък на заклетите преводачи в Хайлброн: