Κύκλοι μαθημάτων ένταξης

Ο κύκλος μαθημάτων ένταξης είναι μια προσφορά για όλους τους αλλοδαπούς και τους γερμανούς υπηκόους με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Μαθαίνετε επαρκώς τη γερμανική γλώσσα (επίπεδο Β1), γνώσεις σχετικά με το νομικό σύστημα, όπως επίσης και το γερμανικό πολιτισμό και την ιστορία (μαθήματα προσανατολισμού).

Ο γενικός κύκλος μαθημάτων ένταξης αποτελείται από 600 ώρες διδασκαλία της γλώσσας καθώς και 100 ώρες κύκλου προσανατολισμού. Εκτός από τον γενικό κύκλο μαθημάτων ένταξης προσφέρονται και κύκλοι ειδικών μαθημάτων ένταξης, όπως

  • Κύκλος μαθημάτων ένταξης νεολαίων (1000 ώρες)
  • Κύκλος μαθημάτων ένταξης γονέων (1000 ώρες)
  • Κύκλος μαθημάτων γραφής και ανάγνωσης (1000 ώρες)

Τα μαθήματα χρηματοδοτούνται από την ομοσπονδία (BAMF). Ο συμμετέχων καταβάλλει συνεισφορά των 1,95 € την ώρα.

Ανάλογα με την καταγωγή (π.χ. πολίτες της ΕΕ, παλιννοστούντες) ή τον τίτλο παραμονής, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για τη συμμετοχή και το κόστος.