Κοινωνική ένταξη

Μία πετυχημένη ένταξη ξεκινάει με τον πολιτισμό υποδοχής. Το καλωσόρισμα μόνο όμως, δεν είναι αρκετό. Καλή δομή και μια θετική στάση απέναντι στη νέα κατάσταση, είναι μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις ένταξης ανθρώπων από άλλες χώρες.
Εδώ θα βρείτε κέντρα επαφής, τα οποία σας παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη στο νέο σας ξεκίνημα στη Χαϊλμπρόν.